Det Vil Være Interessant For Deg

Overvektige diabetikere Dra nytte av gastrisk banding

PHILADELPHIA - Tirsdag 29. mai 2012 (MedPage Today) -

Overvektige pasienter med type 2-diabetes som gjennomgår laparoskopisk justerbar gastrisk banding, kan se betydelig forbedring i glukosekontrollen viste en midlertidig analyse av APEX-studien. Ved 2 år oppnådde 95 prosent av 47 pasienter enten remisjon eller forbedring av deres hemoglobin A1c-verdier, ifølge Ted Okerson, MD, fra University of California hos Irvine og kollegaer.

De som oppnådde remisjon, hadde en nedgang på 22,8 prosent i kroppsmasseindeksen (BMI), sammenlignet med en nedgang på 18 prosent i både gruppen som forbedret og ikke-endringsgruppen, rapporterte Okerson her på American Association of Clini cal endocrinologists (AACE) møte.

"Vi vet at hvis vi intervjuer tidlig når det fortsatt er funksjonelle beta celler, er det mer sannsynlig en sjanse for remisjon," sa Okerson.

Når forskerne så på remisjonen, gjennomsnittlig varighet av diabetes i gjennomsnitt ca 4 år sammenlignet med et gjennomsnitt på 6,7 år for de som forbedret, noe som var en betydelig forskjell. De tre pasientene uten endring i HbA1c hadde en median sykdomstid på ca 9 år.

Forskere definerte "remisjon" som eliminering av hypoglykemisk medisinering og "forbedring" som reduksjon i hypoglykemisk medisinering.

"Det er viktig at vi alle vet at diett og vekttap livsstil endringer er grunnleggende for behandling av type 2 diabetes. Men vi vet også at disse anbefalingene er vanskelige for pasienter å oppnå, sier Okerson.

Selv når pasienter oppnår suksess i meningsfylt vekttap og Livsstilsendringer, det er også vanskelig for disse pasientene å opprettholde disse endringene, sa han. Med denne bakgrunnen sa Okerson at bariatrisk kirurgi blir en "stadig mer anerkjent potensiell behandlingsmetode for å hjelpe pasientene til å oppnå meningsfylt vekttap som er betydelig, men også bærekraftig. "

Studien APEX (LAP-BAND AP Experience) er en prospektiv 5-årig, multisenter, åpen observasjonsprøve som ble designet i 2008. Denne rapporten er En foreløpig titt på 2-årige data.

De 23 prosent av de 395 pasientene med type 2-diabetes er typiske for en bariatrisk tjenestestudie som ser på alle som kommer, sa Okerson. Nyere studier vil imidlertid generelt ha en høyere prosentandel av pasienter med diabetes.

Baseline BMI var lik i alle tre gruppene, men endringen i BMI ved 2 år var litt større i remisjonen, med 10 poeng av BMI sammenlignet med ca. 8,5 poeng i de to andre gruppene (forbedret og ingen endring).

Den eneste statistisk signifikante differansen var i prosent av overskuddsvikt som defineres som den vektmengde en pasient trenger å miste for å oppnå et BMI på 25 . I remisjonskonsernet var det -56 prosent sammenlignet med -43 prosent i den forbedrede gruppen. Det overordnede vekttapet er også marginalt korrelert med endring i type 2-diabetesstatus, rapporterte Okerson.

"Folk vil alltid vite hva som skjer når du mister stor vekt," bemerket han.

I dette tilfellet , fant forskerne at pasienter opplevde remisjon eller forbedring i andre comorbiditeter, inkludert 91 prosent i hypertensjon, 77 prosent i hyperlipidemi, 91 prosent og 92 prosent i gastrisk refluks og slitasjegikt, og "enda viktigere," sa Okerson, 86 prosent i søvnapné "gitt at det er en annen kardiovaskulær risikofaktor. "

For sikkerheten var det ingen signifikante forskjeller i bivirkninger mellom de med og uten diabetes.

Okerson retorisk spurte hvorfor det ikke er 100 prosent remisjon. "Vi vet at insulinresistensen forverres etter hvert som pasientene blir tyngre. I noen pasienter kan beta-cellene holde seg til insulinsekresjonen, men i andre dør beta-cellene gradvis av, insulinutskillelsen reduseres, og glukose går opp," sa han .

Han spurte da om det er noen forutsigere av remisjon hos slike pasienter. For gastrisk bypassoperasjon og banding er prediktorene mengden vekttap og varigheten av diabetes. Baseline alvorlighetsgraden av sykdommen var også en forutsigelse for remisjon i bypass-pasienter.

Okerson sa at en begrensning av studien var at det ikke var noen laboratoriedata. Sist oppdatert: 29.5.2012

arrow