Det Vil Være Interessant For Deg

En vaksine for behandling av diabetes?

Vi respekterer ditt privatliv.

Type 1 diabetes er en autoimmun sykdom som betyr at kroppens immunsystem feilaktig angriper bukspyttkjertel som om å forsvare den mot utenlandske inntrengere. Mye forskning senterer å finne årsaken til type 1 diabetes og bedre diabetesbehandlinger. Nylig har forskere sett tegn på håp om mulig diabetesbehandling ved hjelp av tuberkulose eller TB, vaksine. Etter to tiår med forskning som hovedsakelig ble gjort i laboratoriet, fant en studie at TB-vaksinen - kalt bacillus Calmette-Guerin (eller BCG) - utløst insulinutskillelse hos gnagere med type 1 diabetes. I type 1 diabetes kan kroppen ikke produsere insulin, slik at BCG-vaksinenes evne til å stimulere insulinfrigivelse var et lovende tegn. Denne oppdagelsen førte til et annet team av forskere ved Massachusetts General Hospital for å se om vaksinen ville ha samme effekt hos mennesker.

Seks personer med langvarig type 1 diabetes ble studert i en dobbeltblind, placebokontrollert studie. Noen individer ble gitt BCG-vaksinen og andre en placebo. Deltakerens blod ble tegnet en gang i uken i 20 uker og analysert for biomarkører av bukspyttkjertelfunksjon og immunsystemaktivitet. På slutten av studien oppdaget forskerne at noen av de som fikk BCG-vaksinen, viste en økning i C-peptidnivåer, som er markører eller tegn på insulinutskillelse, som rapportert i tidsskriftet

PLOS ONE . Selv om studien var svært liten og det trengs mye mer forskning for å avgjøre om BCG-vaksinen kunne være levedyktig ved behandling av diabetes, mistenker forskerne at vaksinen stimulerer kroppens immunrespons og får det til å frigjøre et stoff som kalles tumor nekrosefaktor eller TNF. Kroppen er kjent for å produsere TNF som respons på bakteriene i BCG-vaksinen. Forskningsår har vist at TNF har en beskyttende effekt mot autoimmunitet og kan forhindre, sakte eller stoppe utviklingen av noen autoimmune sykdommer. Hos personer med diabetes, er TNF antatt å ødelegge de autoimmune cellene som angriper bukspyttkjertelen og fremme regenerering av friske bukspyttkjertelceller som kan utskille insulin. Således er dette diabeteshelsen så mange har ventet på? "Dette var en tidlig pilotstudie av en lovende tilnærming til diabetesbehandling," forklarer David Schoenfeld, PhD, en av studiens forskere og professor i biostatistikkavdelingen ved Harvard Medical School. "Vi har funnet noen bevis på at vi kan endre diabetesforløpet ved hjelp av en immunterapi. Men vi må gjøre mye mer arbeid for å bekrefte denne observasjonen og deretter utvikle en immunterapi som vil være til nytte for pasientene. " Han bruker begrepet "immunterapi" i stedet for "vaksine", sier Schoenfeld, "fordi BCG er en vaksine for tuberkulose, ble det brukt i denne studien for å endre pasientens immunsystem i stedet for å hindre infeksjon." Personene i forsøket som fikk BCG-vaksinen, stod fortsatt på hyppige, daglige insulininjeksjoner for å kontrollere deres diabetes.

Diabetesbehandlingens framtid

Det er fortsatt en lang vei å gå for å finne en diabetesbehandling eller en vaksine for diabetes. "Det ser ikke ut til at en kur eller vaksine for diabetes er realistisk på kort sikt - de neste fem årene," sier Howard B.A. Baum, MD, en endokrinolog ved Vanderbilt University Medical Centers deling av diabetes, endokrinologi og metabolisme. "På lang sikt er det imidlertid min mening at type 1 diabetes er en herdbar sykdom."

Stamcelleforskning kunne spille en rolle, men det kunne også andre metoder. "Den mest lovende avenyen på dette punktet er konseptet om å erstatte de insulinproducerende beta-cellene i bukspyttkjertelen via transplantasjon," forklarer Dr. Baum. "En tilnærming i fremtiden, som kan gi et ubegrenset tilførsel av beta-celler, vil være gjennom stamcelleforskning." Forsøk på å behandle type 1-diabetes ved å kaste immunsystemets angrep på bukspyttkjertelen, som BGC-vaksinen kan gjøre, har mislyktes i studier til dags dato, bemerker Baum. Som sagt kunne disse strategiene teoretisk gi en måte å bevare insulinproduksjon i fremtiden. Sist oppdatert: 03.11.2013

arrow